Andras åsikter och tycken

Andras åsikter och tycken
Jag är inte immun mot andras åsikter och tycken. Jag är en av många som har blivit högt påverkad. Godkännande på allt man gjorde.

Men vems approval är det som jag behöver? Jo, mitt eget.
Alla känner behovet tills man inser
Vi alla har varit i behöv av det tills den dagen man inser att man inte behöver de mer.
Så länge jag kan minnas har jag alltid blivit lätt påverkad framför allt av familjemedlemmar.
Vilket jag märker nu i vuxen ålder.

Allt ifrån kläder till val av hund och aktivet till hund. När man har valt något annat ja då ska jo åsikterna fram och kritiken är hög.

Det är något som påverkar en högt och sätter djupa spår.
Nu inser jag
Nu som vuxen halvt inne i livet inser jag hur jävla påverkad jag har varit och hur lätt det är att manipulera mig. Något som sårar mig djupt men det gör också att jag vaknar upp.

Människor som har negativ påverkar på mig vill jag inte ha. Detta är även de som anser att deras åsikt är så "viktig" och "tung" att den måste fram.

JAG VILL INTE HA DIN ÅSIKT ELLER DITT GODKÄNNANDE

Varför känner folk behovet av att säga de om man inte vill höra de?
Kan de inte bara låta bli?
Andras åsikter och tycken
Dina åsikter påverkar mig negativt. Jag behöver inte ha ditt godkännande för att kunna växa.
Andras åsikter påverkar en människa inte alltid bra, inte med att man börjar i ifrågasatta sig själv utan någon annans åsikt kan ha en stor psykisk påverkan negativt med.

Jag kanske inte säger till dig eller visar dig hur jag känner eller mår. När jag har gjort det så blir de ned tryckt. Som en indikation på att min åsikt och mitt mående inte har någon betydelse.

Ingen är mindre värd för att den står upp för sig själv.
Absolut har alla rätt till sin åsikt men använd den väl. Du har inte rätt till att använda din åsikt i negativt syfte där du kan såra eller skada någon.
Nästa gång är det du som får en åsikt som du blir sårad av.

Jag tänker så här om min åsikt kan påverka personen positivt då är det bra. Då ska jag verkligen säga min åsikt. Men påverkar den personen negativt så ska jag låta bli.

Min åsikt och mitt godkännande är inte viktigare än personens psykiska och fysiska hälsa.

Gillar