En fundering

En fundering
Jag vet om att man kan fundera mycket och man inte alltid sluta tänka på det. En fundering.

Men som många vet så vill många att vi ska sätta krav på att alla nya som kommer hit ska lära sig om Sverige för att de ska få stanna här.

Men hur kan vi kräva det när våra barn läser med om andra länder historia än svensk historia?
Jag trodde det var viktigt att veta vem Gustav den 2:e var. Eller hur Sverige blev ett kristet land när vi hade Asatron som huvud tro i Norden.

Jag förstår att historia från andra länder tex USA är viktig. Men varför lär vi oss mindre om vårt eget och mer om andras?
Det säger emot sig
För mig säger det emot sig väldigt mycket.
Jag gillar historia och jag gjorde detta redan i skolan.
Där lärde vi oss så klart om 2:a världskriget och 1:a världskriget. Men vi pratade inte mycket om svensk historia.

Jag som är mamma och min äldsta är 15 minsta är 5.
Jag har tänk mycket på det. Varför lär sig barnen mer om andra länder än som Sverige?
Behöver man inte lära sina barn om Sverige, men att säga att nyanlända ska ha kravet att lära sig om Sverige för att få vara här.

Ursäkta mig med det ringer inte rätt. Helt klart ska de lära sig för att vara här och stanna. JA!
Men ska vi inte lära våra barn det i skolan då?

När lärde sig barnen grund lagen? När lärde dig barnen om Sverige´s nationalsång och allt de?
Det hamnar på föräldrarna. Men om inte föräldrarna har den kunskapen hur ska man lära barnen de?

Idag lär vi våra barn om regler, normer, värderingar och moral. Men vem säger att mina regler är samma som dina? Mina värderingar och min moral är samma som dina?
En fundering
Denna bilden säger mer än vad man kanske tar till sig.
Jag vet om att vi alla kommer från olika ställen och har olika kulturer samt religioner bakom oss.

Men om du inte lär dina barn en bra fast grund med regler, värdering, moral.
Kom inte och säg att det är skolans fel eller samhället brister.

Ja det krävs en by att fostra ett barn.

Kräv inte saker av någon som du själv inte kan upprätthålla.
Om vi inte kan lära våra barn vår egen (lands)historia.
Hur kan vi kräva att en nyanländ person ska läsa sig det på tex 1 år?

Gillar