Ett liv som inte är anpassat för vårt samhälle

Ett liv som inte är anpassat för vårt samhälle

Ett liv som inte är anpassat för vårt samhälle. Samhället är inte anpassat för diagnoser.

Ja, detta ser man alltmer och det är mer tydligt nu.
Bara nu 2021 så blir det accepterar att person med olika diagnoser kan göra lumpen och bli militär här i Sverige.
Tullen och Polisen har inte ändrat det än.

Men tänker så mycket som har öppnats upp för människor med tex ADHD eller Autism.
Men ja alla kan inte jobba över allt så det kommer vara en del anpassning som behöver. Tex om en autistisk person inte kan jobba med skjutvapen kanske den kan vara kock tex. En person med ADHD kanske inte ska jobba som kocka men kan jobba med skjutvapen.

Det är mycket som man behöver anpassa just utifrån en diagnos. Men man ska aldrig glömma att en person med en NPF-diagnos är en del av sin diagnos. Mendas en person som har tex GAD eller en ångestproblematik är inte en del av diagnosen som den lider av. Utan där är diagnosen ett hinder för en funktionell vardag. Dock lär sig allt flera att hantera och maska sin ångest än vad människor med ADHD får hjälp att hantera sin diagnos.

Jag är inte min ångest eller min depression.

Jag lider av ångest i olika form.
Alltså jag har 3 olika ångest problematiker men ingen av dem är mer dominerade.

Jag har fått frågan om jag inte kan ta anti depression medicin. Nej, då detta är ångesthöjande för att minska depressionen. Så om jag sänker min depressions så kommer min ångest öka. Om jag medicinerar min ångest kommer det trigga min depression mer. Detta i sin tur triggar min PTSD mycket mer.
Så nej medicin hjälper inte och kan inte bota allt.

Många lider av en eller flera diagnoser.

I dag så är det en stor skillnad på hur många det är som diagnosernas. Men detta betyder med att flera behöver psykisk vård och det finns inte så många psykologer, psykiatriker och läkaren som behöver. Vilket gör att många går obehandlade som i sin tur gör att den psykiska diagnosen som de har fått leder till ohälsa för att de kanske inte orkar jobba och blir sjukskrivna.

Man kan ha en diagnos som inte är en ohälsa i samhällets ögon. Men inom sjukvården så är en ohälsa något som göra att du inte mår bra. Nu är det inte så enkelt men nästan ändå. För någon med psykisk ohälsa är det inte som att ta en Alvedon för huvudvärken men jag kan säga ärligt att många verkar tro det.

Vårt samhälle idag är inte uppbyggt för individer med diagnoser eller funktionella hinder.

Ett liv som inte är anpassat för vårt samhälle kaffe online

Den bilden säger väldigt bra hur det kan vara. När man säger funktionshinder eller nedsättning så är det att något hinder dig att kunna ha "full funktion" så som samhället ser på det. kungafamiljen
Jag som har mina hinder samt misstänks ha ADHD något som jag utreds för. Jag ser inte mina ADHD drag som ett hinder även om min funktion inte är som alla andras. Men min ångest ser jag som ett hinder då detta påverkar mitt sätt att tex arbeta eller utföra saker på ett bra sätt och ett sätt som är hälsosamt för mig och andra.

Har du något som hindrar dig i din vardag?

Gillar