Låt oss prata om det övernaturliga

Skillnaden mellan demon och negativ ande

Vi kan börja så här.
Vi alla ser saker och ting på olika sätt. Många mediala människor jobbar ut ifrån det goda och änglar. Jag personligt jobbar inte så men jag jobbar heller inte ut ifrån det negativa och "demoner" men jag är heller inte religiös eller har en religions koppling. Jag tror på det som känns rätt för mig. Även om det kan vara fel enligt någon annan.

Men vad är skillnaden för mig då?

En demon är något som vi läser i bibeln och har hört i många hundra år är jättehemska och vill bara negativa saker. Komma i USA är ett land där det finns så mycket demoner att varje hem har någon gång sen det har stått ett hus där. Så har det varit en demon där.
Länder som Polen där anser man att varje sjukdom är en demonisk koppling och för att bli frisk från sjukdomen så måste man utföra en exercism. Något som är van inom den katolska tron.

Men om vi nu ska kolla bibeln. Om Gud förkastade Lucifer som hamnade på Jorden. Då är jorden helvetet och om du är Guds avkommer ska han väl skydda oss från synden. Men han vill samtidigt testa oss mot frestelser. Okej! Lucifers änglar blev "demoner" för Lucifer blev "Satan, djävulen"
Men om nu alla hans änglar blev demoner och han blev Satan. Hur blir det då med alla de människorna som dyrkar han framför Gud?
Blir det ändå Guds änglar eller blir det Lucifers "demoner"?
Det är många som säger att en demon aldrig har haft en mänsklig kropp. Hur kommer det sig att alla Gud´s änglar är tidigare människor som har vandrat på jorden.
Men den som har dyrkat Djävulen inte kan bli hans "demoner" och "demoner" aldrig har haft en mänsklig kropp? Hur går det ihop och hur kan det vara rätt?

Jo för du är lärd sedan flera hundra år tillbaka från dina förfäder att demoner är något som inte finns. Det är väsen som aldrig har gått på jorden och den är så negativt. Men ingen har sett en demon :O Jag tror inte någon har sett en ängel heller utan det är något som vi förknippar till vackert och sen har det någon som gav det ett namn. Men det är ett annat inlägg.

En negativ ande för mig är:
En person som har vandrar på denna jord och har kanske inte haft bra förutsättningar i livet. Tex en person som har varit med om mycket tragiska saker och negativa händelser i sitt liv. Där den har blivit sur och butter. Man kan höra detta om man besöker härgårdar eller om man läser om "stora" människor när vi snackar om gods och stora gårdar.
Där har man även berättelser och människors sagor/upplevelser på dessa ställen. Det skapar att man förväntar sig saker för att det ska vara negativt. Så när du besöker det ställena så har du redan gått in där med inställningen att det är negativt och anden är negativt. För det är vad folk har berättat för dig eller som hur har läst.
Men det kan vara så att anden är sur för att den inte får hjälp att komma vidare och "gå över till andra sidan". För när de dog så var det dit som de skulle.
Sen ska man tänka på. De levde på en tid där man har kristen eller grovt troende. Kan man se dem som ett medium kan så är man en "häxa" och sådant fick man inte beblanda sig med.

Så här ser jag det

För mig så finns det inte "änglar" eller "demoner".

Ja, det finns positivt och negativt absolut. Men att gå så grovt som att en demon aldrig har vandrat på jorden och alla som dör hamnar hos Gud och blir änglar. Nej, det är inget som jag kan stå bakom eller ens tro.

En ängel för mig är något som jag förklara döden för mitt barn. Alltså när Amber vår hund dog då blev hon en ängel. Döden ska vara något som du sörjer men det ska vara fint. Du ska inte vara rädd för det utan du ska kunna se det fina och positiva i det.
Som när min mormor dog. Jag var 18 år och har än idag ALDRIG bearbetat det. Men för mig är hon en ängel. Hon finns där på andra sida och vakar över mig. Hon fyller mig med glädje och ro. Jag har så mycket fina minnen av henne och så mycket positivt sveper över mig när jag tänker på henne.

En demon för mig är en människa som har dött och då blivit en ande som har dyrkat djävulen. Den anden behöver INTE vilja mig något negativt eller ens vara ond. Utan det är en ande som har valt att dyrka något annat.
Jag har mött på många "demoner" under mina år. Tänk på att jag har en gammal själv och är återfödd flera gånger.
Jag skulle ALDRIG kunna sitta här och säger att en demon är någon med horn och svans med getögon och klövar. För det är en bild som någon har skapat.

Jag har möt andar som har dyrkar djävulen och som inte alls har trot på Gud. Det har varit andar som har ärligt hjälpt mig att få över andar med negativa avsikter som inte har varit demoner.

Den där skillnaden är så jävla tydlig men idag så är det många som tror att en negativ ande är en demon och de måste förkastas med hjälp av en präst.

Hur jobbar jag med olika andar

När jag får en ande som vill ha hjälp eller jag kommer till ett ställe där en ande finns.
Då presenterar jag mig samt jag börjar prata med dem.
Sen kommer jag om det finns en religion eller om det är "troende lösa". Det då jag inte vill börja snackar om Gud med någon som var muslim eller just att snacka om Gud med någon som inte var troende eller med någon som tror på Djävulen mer är Gud.

Efter det så börjar jag vicka lite på det om hur de dog och var de tror att de kommer hamna när det går mot ljuset/mörkret. Detta är just för att inte skapa en bild i deras tankar och så är det inte vad det tror.

När jag jobbar med en negativ ande eller någon som skulle kallas för "demon" så jobbar jag framför allt inte med att sända en massa ljus till den. Utan jag jobbar med kärlek och hur jag kan skapa en trygg och trevlig känsla med den anden. Sen kan jag börja fokusera på ljuset/mörkret som kommer leda de vidare. Men ALDRIG jobba ut ifrån ett "ängel eller demon" tänk.

Alla kommer över till andra sidan. Men den sidan ser olika ut. Alla har någon som möter dem men om det är en familjemedlem eller det är någon som de tror på. Det vet inte jag förrän den har kommit till "dörren".

Om jag skulle möta någon som ser ut så som Demoner beskrivs. Oj då kan jag säga er att jag hade nog inte ens levt. Men jag ser inte de så. Sen absolut det finns andar som manipulerar sitt utseende efter vad du tror på. Oja. Om du ber Guds böner så kommer de troligen göra sig stora och farliga. Men det är inte för att det är demoner utan oftast för att din utgångs punk är från en tro som det inte har.

Lite som om du möter en människa negativt och aggressivt så kommer den nog inte möte dig superpositivt och glad. Samma är det med andar.

Hur tänker du?

Hur tänker du efter mitt inlägg?
Vad känns "rätt och fel" för dig?

Tror du på "änglar" och "demoner"?

Dagens fråga är: Om du skulle få träffa vem du vill som vara avliden. Vem skulle det vera och varför?

Gillar